Over ons

SWF is een jonge maar vooral dynamische uitzendorganisatie in de breedste zin van het woord. Hoewel wij een jong bedrijf zijn hebben wij ons strepen al reeds ruim verdiend in deze branche. Wij kennen de valkuilen en anticiperen daar vroegtijdig op. Hierdoor bereiken wij een gezond klimaar voor zowel werkgever als werknemer.

 

Motto

Ons motto is tweeledig.

  • Voor werkgevers een gezond ondernemersklimaat creëren zodat deze willen en kunnen investeren in de toekomst van hun opdrachtnemers.
  • Voor werknemers een gezond klimaat creëren zodat deze de gegeven opdrachten conform het gespecificeerde kan uitvoeren en verder kan groeien in de richting zij graag zouden willen met als doel beter beslagen ten ijs te komen in het werkspeelveld.

 

Visie

Onze wortels vinden hun oorsprong in handels- en ondernemerskwaliteiten. Onze ondernemersgeest moet ervoor zorgdragen dat Special WorkForce een vooraanstaande plaats in zal nemen in de uitzendbranche, zowel in Front Office- als in Back Office- diensten.

 

Onze toekomstvisie is gericht op het verder ontwikkelen van mooie producten en diensten voor werkgever, werknemer, opdrachtgever, zzp’er, freelancer, etc. om zo het gehele arbeidsproces en de compensatie daarvan zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

 

De strategische doelstellingen van Special WorkForce zijn erop gericht om:

  • de continuïteit van de onderneming te waarborgen.
  • haar concurrentiepositie te verstevigen.
  • haar marktaandeel te vergroten.

Ons streven is verder het scheppen van werkgelegenheid en op een verantwoorde wijze een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociale leefbaarheid, het milieu en duurzaamheid.